พิเศษ! สั่งซื้อ DVD ครบ 20 แผ่นแถมฟรีหนังนายแบบชุดที่ 3
รวม 250 นาที (แถมให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อหนังแบบแผ่นหรือแบบไฟล์)